ihale-soru-cevap-logo.png

" gerekçelerin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 11.01.2012 tarihli ve E:2011/3779, K:2012/10 sayılı kararı ile; “Uyuşmazlık konusu ihaleye katılan İ… İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (+) A…T… Ortak Girişimi'nin ihaleye verdiği teklif üzerinde yapılan incelemede KS-YF142 nolu iş kalemine ilişkin 36.02117 nolu pozda miktar ile birim fiyatın çarpımında işlem hatası (aritmetik hata) yapıldığı, 47,86 TL birim fiyatın […] << Devamını Oku>> [415]