ihale-soru-cevap-logo.png

" giderinden " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında: Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır. İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil << Devamını Oku>> [388]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.02.2014 tarihli ve E:2013/3388, K:2014/366 sayılı kararında, “Dosyanın incelenmesinden; Kocaeli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine teklif veren davacı şirketin Kamu İhale Kuruluna yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4469 sa << Devamını Oku>> [350]