Teklif fiyata dâhil giderlerin personel ücretleri ile brüt ödenecek yol ve yemek giderinden oluşan Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, asgari işçilik maliyetini karşılamayan tekliflere ilişkin olarak aşırı düşük teklif sorgulaması is

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında: Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır. İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil giderlerin personel ücretleri ile […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında:

Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır.

İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil giderlerin personel ücretleri ile brüt ödenecek yol ve yemek giderinden oluştuğu dikkate alındığında, açıklama sunulmasını gerektiren başka bir maliyet bileşenin bulunmadığı, söz konusu kalemlerin yükleniciye maliyetinin sabit olduğu, bu durumda, ihale komisyonunca asgari işçilik maliyetini karşılamayan tekliflere ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması istenmesinin, açıklamaya konu edilecek başka bir maliyet bileşeni olmadığından, ihale sürecinin uzamasına neden olacağı ve sonucunu değiştirmeyeceği anlaşılmıştır.

07.06.2014 tarihli Kamu İhale Genel tebliğindeki değişiklikle asgari işçilik maliyetini karşılamayan tekliflerin reddedileceği belirtilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap