ihale-soru-cevap-logo.png

" giderlerin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında: Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır. İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil << Devamını Oku>> [388]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Açıklama isteme yazılarının ekinde gönderilen D...Kampüsleri Yeşil Alanların Bakımı Peyzaj Birim Fiyat Tarifleri’nde açıklama istenen iş kalemleri arasında yer alan çöp nakli kaleminin tanımının “Park ağaçlandırma sahaları ve yol kenarlarında oluşan; çöp, biçim, budama temizlik artığı toplanmış malzemelerin idarenin gösterdiği döküm sahalarına ve çöp transfer istasyonlarına kadar nakli, taşıtlara yükleme ve boşaltılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, alet ve edevat masrafları ile genel << Devamını Oku>> [604]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı olmayan ihalelerde sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, dolayısıyla giyim giderinin ayrı hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği. << Devamını Oku>> [477]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demirbaş bakım ve onarım giderlerinin teklif maliyetine dahil olduğuna dair İdari Şartname veya birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görüldüğünden, ayrıca Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde yer alan düzenlemede hizmetle ilgili firma elemanlarına demirbaş veya diğer malzemelerin verileceğine ilişkin kesin bir ifadenin yer almaması nedeniyle söz konusu demirbaş veya malzemelerin verilmemesi durumunun da söz konusu olabileceği anlaşıldığından, gerçekleşmesi ihtim << Devamını Oku>> [680]