ihale-soru-cevap-logo.png

" girdi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2923 Sayılı Kararında: İdare tarafından özel poz niteliğindeki iş kalemlerinin bir kısmına ilişkin olarak girdi miktarlarının belirtildiği analizlerin düzenlendiği ancak İKT-3 poz numaralı “0,700 mm kalınlığında renkli sacdan çatı örtüsü kaplaması yapılması”, İKT-7 poz numaralı “Ahşap askı ve şemsiyelik yapılması”, İKT-20 poz numaralı “Terra cotta malzeme ile dış cephe kaplama yapılması”, İKT-21 << Devamını Oku>> [733]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre "poğaça", "simit" ve "açma"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında R...ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamal << Devamını Oku>> [1209]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 06.11.2013 tarihli ve E:2013/326, K:2013/2841 sayılı kararı ile, …Dava konusu işlemde, mevzuata aykırılığı belirlenen ikinci grup iş kalemleri olarak yer verilen A.00051 poz no’lu “Tip 0-5 numara asfalt ile 5 cm kalınlığında kaplama yapılması’’, A.00052 poz no’lu “Yükseltilmiş döşeme yapılması (60×60 cm)", A.00053 poz no’lu “Lineer Asma Tavan Yapılması”, A.0054 “Delikli Lay-on [& << Devamını Oku>> [396]