ihale-soru-cevap-logo.png

" girer " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştırılmasının bağımsız suç olarak düzenlendiği, ihale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka malın veya belirtilen miktardan eksik malın teslimi veya kabul edilmesinin edimin ifasına fesat karıştırma sayıldığı, bu durumda sanıkların işlediği kabul edilen ihale şartnamesine aykırı olarak niteliksiz ve eksik yakıt teslim ve kabul etme fiillerinin edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturup oluş << Devamını Oku>> [603]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1- Tünel Kazı ve Dolgu İşleri 2.530.204.716.535 TL 2- Tünel Beton İşleri 2.589.945.735.364 TL 3- Tünel Delgi ve Enjeksiyon İşleri 1.098.773.969.228 TL 4- Demir İşleri 63.012.322.893 TL 5- Yol İşleri 11.863.007.628 TL 6- Yer altı Santral Mimari İşleri 1.196.316.072 TL 7- Malzeme Tutarları (Temel İşlerinde Kullanılan) 2.538.740.087.473 TL 8- Tünel Cebri Boru, Çelik Kaplama İşleri 2.839.155.826.477 TL 9- Puantajlı İşler 8.168.843.456 TL TOPLAM 11.681.060.825.126 TL” şeklinde olduğu görülmüştür. Bun << Devamını Oku>> [790]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesinde kabul tarihinin bulunmaması ile ilgili olarak, iş deneyim belgesinde kabul tarihinin belirtilmemiş olması yönündeki eksikliğin, ilgilinin kusuru dâhilinde olmayan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bir eksiklik olduğu, anılan eksiklik giderildikten sonra iş deneyim belgesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından idare tarafından söz konusu eksikliğin yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması uyarınca tamamlatılması gerektiği sonucun << Devamını Oku>> [811]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım geçen gün girmiş olduğumuz bir ihalede bir arkadaşımız teminat mektubu süresi yüzümden elendi bir arkadaşımız ise anahtar teslim teklif mektubu yerine birim fiyat teklif formu koyduğu için elendi ihale komisyonu zarfları açarken bu teklifler sınır değer hesaplamaya girermi yoksa girmez mi? Eğer girerse veya girmezse bana ilgili maddeyi atabilirseniz sevinirim Saygılarımla. << Devamını Oku>> [53]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Emlak Vergisi ile Çevre ve Temizlik Vergisinin mükellefler tarafından cari yıl içinde verilen ^^ilk bildirimleri^^ damga vergisinin konusuna girer mi? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [440]