ihale-soru-cevap-logo.png

" görevlendir " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun hükümleri ve Toplu sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediye tarafından geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilen işçilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca müstehak oldukları harcırah unsurlarının ödenmesi mümkündür; ayrıca Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde belirtilen fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ücretlerin, görev mahalli veya farklı bir mahalde çalışılmasından bağımsız olarak, ödenmesi << Devamını Oku>> [70]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonunda asil olarak görevlendirilen bir uzman üyenin yedeği olarak belirlenen üyenin de işin uzmanı niteliğinde olması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [1290]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [739]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan muhasebe şube müdürlüğünde görevli olan ve 07.02.2012 tarihinde alınan başkanlık oluru ile ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilen 1 kişinin (İhale komisyon görevlendirmesi 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup, şahsın ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilmesi bu tarihten önce yapılmıştır.) ihale komisyonunda mali işlerden sorumlu üye olarak görevlendirilmesinin yeterli olup, “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” unvanı, ihale komisyonunda “mali << Devamını Oku>> [856]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar. İhalenin hicbir aşamasında yer almamış bir yedek üyenin firmanin işi bitirdiği tarihten sonra asil üyelerin görevlerinden ayrilmalari nedeniyle kesin kabul komisyonunda ya da kesin kabulde bir sorumluluğu var midir? Bu aşamada asil üyenin yerine yedek üye olarak görevlendirilebilir mi? << Devamını Oku>> [219]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işlerinde yapı denetim görevlisi. herkes yapı denetim görevlisi olarak görevlendirilebilir mi, kimler yapı denetim görevlisi olrak görevlendirilir, normal memura bu görev verilir mi? << Devamını Oku>> [341]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, yaklaşık maliyet komisyonunda görevlendirilen biri, gerçekleştirme görevlisi ve ihale komisyonunda görev alabilirmi? << Devamını Oku>> [628]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YAPIM İŞİ İHALE KOMİSYONUNDA ASİL VEYA YEDEK ÜYELER KONTROL TEŞKİLATINDA VEYA KABULLERDE GÖREV ALABİLİRLER Mİ HOCAM .tŞKLER << Devamını Oku>> [524]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, İhale komisyon üyeleri belirlenirken teknik personel mali uzman olarak yazılabilir mi? Teşekkürler << Devamını Oku>> [1251]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. yeni yılın ilk sorusu. gerçekleştirme görevlisi; 1. ihale komisyonuna girebilirmi, 2. muayene ve kabul komisyonlarında görev alabilirmi 3. mevzuaatta ön mali kontrol görevini yürütenler ihale komisyonlarında görev alamaz diyor. bu ön mali kontrol görevini yapan kişi gerçekleştirme görevlisimidir… yardımcı olmanız ricasıyla… << Devamını Oku>> [8800]