Mali hizmetler biriminde çalışan ve ön mali kontrol yapan personel ihalede yedek üye olarak görevlendirilebilir mi?

Yayın Tarih: 16.06.2022 03:06
ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, idaremizde mali hizmetler müdürlüğünde ön mali kontrol yapan personel ihalede yedek üye olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu personel ihalede asıl üye olarak değil ama yedek üye olarak görevlendirilebilir mi? Teşekkürler.

Cevabımız

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların "Görevler ayrılığı ilkesi" başlıklı 15'inci maddesinde; "Madde 15- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, malî karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi malî karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olamazlar. " hükmü bulunmaktadır.

Bu kapsamda mali hizmetler müdürlüğünde ön mali kontrol görevini yürüten personel ihale komisyonunda yedek üye olsa dahi görevlendirilemez.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap