ihale-soru-cevap-logo.png

" haiz " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişiliğe haiz firmanın, ihalede sunulması gereken imza sirkülerini sunmamıştır. Vekaletname ekinde imza sirkülerinin bulunması yeterli olur mu? << Devamını Oku>> [124]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 27’ nci maddesinin (e) bendinde isteklilerde aranılacak şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de yer alması zorunlu tutulmuştur. Bu durumda inceleme konusu işe ait İdari Şartname’de şikâyete konu belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi nedeniyle bu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı, belgenin muhtevi olduğu bilgilerin ancak muayene kabul aşamasında değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda İd << Devamını Oku>> [547]