ihale-soru-cevap-logo.png

" hangi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Ben ön mali kontrol biriminde görev yapmaya başladım. Ön mali kontrol yaparken ihalede sorumlu olduğum kısımlar tam olarak nedir? Örneğin teknik şartname vb. bu kısımlar benim sorumluluğuma giriyor mu? Yapılan bir ihalede yaklaşık maliyet düzenlenirken euro cinsinden verilen bir teklif o günün efektif satış kuru üzerinden hesaplanmış, bu işlem doğru mudur? Yeterlik bilgileri tablosunda […] << Devamını Oku>> [995]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda ihale komisyonunun, tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklileri << Devamını Oku>> [145]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalelerinde hangi durumda ve limite kadar iş bitirme şartı aranmaz üstadım. << Devamını Oku>> [168]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler Üstadım; 2021 Yılında Gerçekleşmiş, İhale tarihi: 08.07.2021 Mal teslim tarihi: 15.02.2022 Fatura tanzim tarihi: 15.03.2022 Bu bilgiler doğrultusunda; Ocak-Şubat 2022 hatta Mart 2022 ayları için fiyat farkı almamız gerekmiyor mu acaba? Mayıs 2022 ayında yayınlanan kanun 01 Nisan 2022 öncesi ihalesi yapılmış, 15 Nisan 2022 tarihi sonrası devam eden sözleşmeler… demekle birlikte, bizim […] << Devamını Oku>> [196]


01.10.2008 tarihinden başlanarak çalışanların sigortalılıklarının sona ermesinde sigortalı işten çıkış bildiriminin SGK’ya yapılması gerekmektedir. 01.08.2009 tarihinden geçerli olarak bu bildirimin sigortalılığın sona ermesinden itibaren 10 gün içinde yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda; çalışanların işten ayrılmaları durumunda (işten ayrılma nedeni belirtilerek) sigortalı işten çıkış bildiriminin bu sürede yapılması önem taşımaktadır. << Devamını Oku>> [213]


Kanuni düzenleme gereği, işçi-işveren ilişkileri iş sözleşmeleri yolu ile düzenlenmektedir. İş sözleşmeleri kanuna aykırı olmamak şartıyla taraflarca serbestçe hazırlanabilmektedir. İşçiye ödenecek ücret konusundaki kanuni düzenleme, asgari ücret uygulamasıyla sınırlıdır. Herhangi bir işçiye verilecek ücret, yürürlükte bulunan asgari ücretin altında olamaz. Asgari ücretin üzerinde bir tutarda olan ücretlerin belirlenmesi, artış zaman ve oranları konusunda herhangi bir […] << Devamını Oku>> [144]


Yasal düzenleme gereğince haftalık azami çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmakta, bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Çalışma süresinin hesabı sırasında işçilere verilen ara dinlenme süreleri (yemek molaları, çay molaları vb.) çalışma süresinden sayılmamaktadır. Günlük çalışma süresinin belirlenmesi sırasında bu süreler dikkate alınmamaktadır. << Devamını Oku>> [130]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin usulüne göre yemek hizmeti alımı sözleşmesi 20.05.2022 de imzalanmış. Ama firmadan sözleşmeye ait damga vergisi ödemesi yapılmamış. Biz önceleri firma işi yapıp fatura kestiğinde ödemesini yaparken ilk hakedişinde sözleşmeye ait damga vergisi kesintisini ödeme emrinde yapıyorduk. Sonra üst birimden bize gelen bilgiyle gecikme zammı olduğu için sözleşmeye ait damga vergisini Gecikme Faizi ve […] << Devamını Oku>> [704]


4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi gereği iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, […] << Devamını Oku>> [135]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderlerin belirlenmesi ile elektrik enerjisinin kesintisiz temini hakkında Kurum görüşü oluşturulmasına ilişkin Düzenleyici Kurul Kararı << Devamını Oku>> [226]