Hizmet alımı ihalelerinde hangi durumda ve hangi limite kadar iş bitirme şartı aranmaz?

Yayın Tarih: 26.10.2022 11:10

Hizmet alımı ihalelerinde hangi durumda ve limite kadar iş bitirme şartı aranmaz üstadım.


Benzer Yazılar

Cevabımız

Hizmet alımı ihalelerinde; Yaklaşık maliyeti, 2022 yılı içi 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan (2022 yılı için 873.705,00 TL'nin altındaki) ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

Yani Yaklaşık maliyeti, 13/b/2 maddesinde öngörülen üst limit tutarı üzerinde olan ihalelerde;

Yaklaşık maliyeti > 873.705,00 TL ihalelerde iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

Yaklaşık maliyeti < 873.705,00 TL'nin altında olan ihalelerde ise iş deneyim belgesinin istenmesi idarenin takdirindedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap