ihale-soru-cevap-logo.png

" İş " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımında sözleşme imzalandıktan sonra kurum 1 araçtan vazgeçmesi durumunda iş eksilişi yaşanıyor. 3 ay sonra alımından vazgeçilen 1 araç sözleşme bedeli içerisinde tekrar alınabilir mi ? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [31]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak; 1) İş artışı nedeniyl << Devamını Oku>> [29]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kaleminin fiyatının belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerden fiyatı Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan yöntemler kullanılarak ihale tarihi itibarıyla belirlenebilenler için bu fiyatın ku << Devamını Oku>> [27]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kat karşılığı bir işte alt yüklenici belge tutar hesabında ruhsat hesabının ı alınarak hissesine düşen ana sözleşme pursantaj oranından mı hesaplanır, yoksa alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşme bedeli mi? << Devamını Oku>> [30]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir kanal kazısı yapılıp kablo çekimi işinde farklı yüklenici farklı güzergahtan işi tamamlarsa, idare faklı güzergahın daha kısa gelmesini öne sürerek kesinti yapabilir mi? Hukuki midir? Anahtar teslim işte kesinti tutarını neye göre nasıl belirler? << Devamını Oku>> [48]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, << Devamını Oku>> [48]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş Ortaklığı’nın pilot ortağı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünün “İş Hacmi Bilgileri” satırında bulunan “İdari Şartnamede yer alan düzenlemeler çerçevesinde, iş hacmini tevsik eden toplam ciro veya fatura tutarı yazılacaktır.” açıklaması dikkate alınmayarak iş hacmine ilişkin herhangi bir bilginin beyan edilmediği, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sa << Devamını Oku>> [47]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstadım; Yapım işi tamamlanan bir ilkokul işimiz var bu işin yüklenicileri iş ortaklığı kapsamında biri % 51 biri paya sahip ve % 51 paya sahip. bu ortaklar kendi aralarında anlaşmadıkları için diğer ortak noter ile ihtarname göndermiş ve bu işe ait geçici kabule kadar tutulan, fiyat farkı ve ek fiyat farkı teminat kesintisi […] << Devamını Oku>> [53]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tarihi koruma altındaki bir binanın çatı onarımı ve oluk işlerini b3 iş bitirme ile ihale ettiler ve ihale tarafımızda kaldı. İhaleye konu işi sözleşme şartlarına uygun olarak tamamladık ve geçici kabulünü yaptık. B1 grubu iş bitirme almamız mümkün mü? Nasıl bir yol izlememiz gerekir? << Devamını Oku>> [210]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörden alacağımız iş deneyim belgesi EKAP’a nasıl yüklenebilir? << Devamını Oku>> [90]