ihale-soru-cevap-logo.png

" kararlarına " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığınca 30.06.2008 tarih ve E:2008/289, K:2008/5188 sayılı kararla; “Dava, …Genel Müdürlüğü tarafından 29.07.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "P… Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları inşaatı" ihalesi ile "Asya Bölgesi II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal inşaatı" ihalesinde, ihale mevzuatına aykırılıklar bulunduğu iddiasını içer << Devamını Oku>> [418]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığınca 30.06.2008 tarih ve E:2008/289, K:2008/5188 sayılı kararla; “Dava, …Genel Müdürlüğü tarafından 29.07.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "P… Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları inşaatı" ihalesi ile "Asya Bölgesi II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal inşaatı" ihalesinde, ihale mevzuatına aykırılıklar bulunduğu iddiasını içer << Devamını Oku>> [675]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkeme kararlarına istinaden verilen hüküm sonucu oluşan vekalet ücreti açık olarak davacıya ödenir demiş ise direk davacı hesabına ödenebilir mi ( serbest meslek makbuzu istenmeyecek bu durum da), ya da her halükarda avukata mi ödenir ? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [615]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam kolay gelsin, normal şartlar altında hazırlanan kıdem tazminatından damga vergisi; ihbar tazminatından ise damga artı gelir vergisi kesilmektedir. Fakat mahkemeye intikal olan davalarda mahkeme tarafından verilen kıdem ve ihbar tazminatları net olarak hesaplandığı ve herhangi bir kesintiye tabi olmadığını bu konuyla ilgili avukat ve hocalardan teyit ettirdik. Ancak aklımızdaki soru işareti tam olarak kalkmadığından […] << Devamını Oku>> [517]