ihale-soru-cevap-logo.png

" karşılamaması " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş deneyim belgesinde belirtilen işlerin Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmeti şeklinde yapıldığı, ön yeterlik şartnamesinin 24.b/1 inci maddesi gereği, adı geçen firmanın yaptığı bu işler kapsamında güzergah planları (sondaj, zemin etüdü, koridor seçimi, kesin güzergahın seçimi v.b. çalışmaları kapsayan) ile birlikte viyadük veya tünel projeleri yapmış olması gerektiği, ancak ön yeterlik değerlendirmesine sunulan iş deneyim belgesinde bu tür bir projenin yapıldığına dair bir kaydın bul << Devamını Oku>> [397]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında, ihalenin komisyon aşamasında, ödeneğinin yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifi karşılamaması durumunda idarece ödeneğin temini döner sermaye bütçesinden yapılabilir mi yapılması halinde idarece döner sermaye bütçesinden temin edilen ödenek ihale komisyonunca kabul edilebilir mi? << Devamını Oku>> [254]