Genel bütçeden ihaleye çıkılan ve ödeneğin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri karşılamaması durumunda aşan kısım döner sermayeden temin edilebilir mi?

Yayın Tarih: 22.12.2015 12:12
Özet

Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında, ihalenin komisyon aşamasında, ödeneğinin yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifi karşılamaması durumunda idarece ödeneğin temini döner sermaye bütçesinden yapılabilir mi yapılması halinde idarece döner sermaye bütçesinden temin edilen ödenek ihale komisyonunca kabul edilebilir mi?


Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında, ihalenin komisyon aşamasında, ödeneğinin yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifi karşılamaması durumunda idarece ödeneğin temini döner sermaye bütçesinden yapılabilir mi yapılması halinde idarece döner sermaye bütçesinden temin edilen ödenek ihale komisyonunca kabul edilebilir mi?


Cevabımız

Genel bütçeden ihaleye çıkılan işte ,ödeneğin yaklaşık maliyeti karşılmaması durumunda ödeneğin döner sermayeden karşılanması mümkün gözükmemektedir.,yapılması durumunda olur yazısı ile ihaleye çıkıldığı için(çıkılırken gerekli ödenek olduğundan) ihale komisyonu ihaleyi sonuçlandırmakla yükümlüdür,   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap