ihale-soru-cevap-logo.png

" karşılamayan " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4928 Sayılı Kararında: Şikâyete konu ihalede verilecek asgari teklif, personele ödenecek ücretler ile, nakdî karşılanacak yol ve yemek bedelinden oluşmakta olup, başvuru sahibince verilen teklifin, personel çalıştırılmasına dayalı şikâyete konu ihale için hesaplanan asgari işçilik maliyetini karşılamadığı açıktır. İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, teklif fiyata dahil << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel imalat süreci gerektiren bir mal alımı ihalesi olduğu, özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde diğer mal alımı ihalelerinden farklı olarak çeşitli belgelerin istenebileceği, söz konusu belgelere tek tek sayılmak suretiyle mevzuatta yer verildiği, bununla birlikte numune, katalog, Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilmesine ilişkin olarak anılan hususun sadece teklif edilen malların teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek adına yapıl << Devamını Oku>> [1132]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın sunulması ve isteklilerin işyerinin ... ili merkezinde olması şartlarının getirildiği, istekli F... Akaryakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında söz konusu belge sunulmakla birlikte, isteklinin işyerinin ... ili merkezinde bulunmadığı, bu itibarla buna ilişkin yeterlik kriterinin karşılanmadığı, istekli tarafından bahse konu kriterin karşılanmasına yönelik olarak ... il merkezinde << Devamını Oku>> [651]