ihale-soru-cevap-logo.png

" karşısında " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Tutanak No : 39672 Tutanak Tarihi : 25.11.2014 TEMYİZ KURULU KARARI 14- Aynı ilam maddesinin G) bendiyle, aynı işte; A 60 poz numaralı “Düz Yüzeyli Çıplak Beton ve Betonarme Kalıp Yapılması” iş kaleminin, birim fiyat tarif ve analizine uygun yapılmadığı (imalatın tarifine göre “rendelenmiş birinci sınıf […] << Devamını Oku>> [2020]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-3573 Sayılı Kararında: Başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin 27.03.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile belirlendiği, ihale kararına karşı şikâyet ve itirazen şikâyet olması sebebiyle ihale sürecinin uzadığı, teklif geçerlilik süreleri dolduğundan ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden teklif geçerlilik sürelerinin 120 takvim günü kadar uzatılmasın << Devamını Oku>> [546]