Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra, 1.en iyi teklif sahibinin aşırı düşük açıklamasının kabul edilmemesi, 2.en iyi teklif sahibinin süreyi uzatmayı kabul etmemesi, 3. en iyi teklif sahibinin süreyi uzatmayı kabul etmesi karşısında idare ihaleyi

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-3573 Sayılı Kararında: Başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin 27.03.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile belirlendiği, ihale kararına karşı şikâyet ve itirazen şikâyet olması sebebiyle ihale sürecinin uzadığı, teklif geçerlilik süreleri dolduğundan ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden teklif geçerlilik sürelerinin 120 takvim günü kadar uzatılmasının talep edildiği, […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.III-3573 Sayılı Kararında:

Başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin 27.03.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile belirlendiği, ihale kararına karşı şikâyet ve itirazen şikâyet olması sebebiyle ihale sürecinin uzadığı, teklif geçerlilik süreleri dolduğundan ihaledeki geçerli teklif sahiplerinden teklif geçerlilik sürelerinin 120 takvim günü kadar uzatılmasının talep edildiği, süre uzatım talebinin sadece başvuru sahibi tarafından kabul edildiği anlaşılmaktadır.

21.05.2013 tarih ve 2013/UH.III-2181 sayılı Kurul kararı ile E…Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.- A… Hizmet Org. İnş. Tic.ve San. Ltd. Şti.-B… Hizmet Temizlik İnşaat Gıda Ticaret ve Taahhüt Ltd. Şti.-D…Temizlik Org Yemek Oto Hizm. Tic ve San Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik iddia uygun görülmediğinden, Kurul kararı sonrasında 27.03.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile belirlenen ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin değişmemesi ve bu isteklinin idarenin süre uzatım talebini kabul etmemesi, aynı tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen V… Tem. Teks. Gıda ve Day. Tük. San. Tic. Ltd. Şti.ne 21.05.2013 tarih ve 2013/UH.III-2181 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülen ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi konumunda olacak olan bu isteklinin de idarenin süre uzatım talebini kabul etmemesi karşısında, 4734 sayılı Kanun’un 37 ve 38’inci maddelerine göre idarece yapılan değerlendirmeye göre geçerli teklifler arasında üçüncü sıradaki başvuru sahibinin süre uzatım talebini kabul eden tek istekli olması sebebiyle, rekabet ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek ihalenin iptal edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap