ihale-soru-cevap-logo.png

" kaynağının " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işlerden olmadığı, yani, söz konusu işin özel hukuk tüzel kişisine gerçekleştirilen bir yapım işin olduğu ve bu nedenle söz konusu işin sonunda düzenlenecek olan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’ün << Devamını Oku>> [743]