ihale-soru-cevap-logo.png

" kend " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.III-1431 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunma halinde teminatın gelir kaydı ile ilgili bir yaptırım öngörülmediğinden, ayrıca aynı Kanun’un 10’uncu maddesinde ise gerçeğe aykırı taahhütte bulunanların geçici teminatının gelir kaydedileceği açıkça düzenlendiğinden; teklif mektubunda 4734 sayılı Kanun’un 17’nci madd << Devamını Oku>> [487]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam yüklenici kesin teminat nakit vermiş ve SGK dan ilişiksiz belgesi alınmıştır. Yüklenici firma teminatının yarısını istemektedir ancak kurumumuza haciz başvuruları vardır? Kurumdan alacağı kalmadığı için nakit teminatını haczedilebilir mi? << Devamını Oku>> [182]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üniversitede idari ve mali işler daire başkanlığı olarak 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri (19.21.22) uyarınca hizmet satın alabilirmiyiz? 19 ve 21 maddeleri kapsamındaki bir ihaleye döner sermaye işletme müdürlüğü teklif verirse idari şartnamenin 7. maddesi kapsamında sunacağı belgeler nelerdir? teşekürler << Devamını Oku>> [979]