İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar da hangi belgeler istenebilir?

Yayın Tarih: 03.05.2016 04:05
Özet

Üniversitede idari ve mali işler daire başkanlığı olarak 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri (19.21.22) uyarınca hizmet satın alabilirmiyiz? 19 ve 21 maddeleri kapsamındaki bir ihaleye döner sermaye işletme müdürlüğü teklif verirse idari şartnamenin 7. maddesi kapsamında sunacağı belgeler nelerdir? teşekürler


Üniversitede idari ve mali işler daire başkanlığı olarak 4734 sayılı kanunun ilgili maddeleri (19.21.22) uyarınca hizmet satın alabilirmiyiz? 19 ve 21 maddeleri kapsamındaki bir ihaleye döner sermaye işletme müdürlüğü teklif verirse idari şartnamenin 7. maddesi kapsamında sunacağı belgeler nelerdir? teşekürler


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ

3.3. İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar

1.Ayrı Tüzel Kişiliği Sahip Olmayan D.Sermayeler;

İdareler kendi bünyelerinde kurulmuş birimleri niteliğinde bulunan ve ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olmayan döner sermaye işletmelerinden, bu işletmelerin faaliyet konuları ile sınırlı olmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetleri 4734 sayılı Kanunla öngörülen ihale usullerine tabi olmadan temin edebileceklerdir.

2.Ayrı Tüzel Kişiliği Bulunan D.Sermayeler;

İdarelerin kendilerine bağlı olan ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunan döner sermaye işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri ise ancak, anılan Kanunda belirtilen hükümlere uygun olarak temin etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Sizin sorunuzdan ayrı tüzel kişiliği olan D.Sermaye olduğu anlaşıldığından ,idare olarak normalde 19 ve 21 maddeleri kapsamındaki bir ihaleden hangi belge istenecekse bu isteklidende aynı belgeler istenecektir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap