ihale-soru-cevap-logo.png

" Keşif " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

O halde mahkemece yapılması gereken iş aynı bilirkişiden ek rapor alınarak keşif artışından sonra yapılan ilave işlerin bedelinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesi kapsamında tespit edilip elde edilecek sonuç dairesinde karar vermekten ibaret olmalıdır. Diğer yandan, kabul şekli itibariyle de, mahkemece hüküm altına alınan alacağın tamamına dava tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmüştür. Davacı tarafından davalıya hitaben yazılan .... tarihli dilekçeyle keşfe girmeyen imalât bedel << Devamını Oku>> [2616]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayan Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listelerinde yer alan bilgilere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerden ulaşılabildiği ve anılan listelerin sunulmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu açıdan hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin bu yönden hukuka aykırı olduğuna ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. << Devamını Oku>> [461]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 I.Giriş. Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan Mal, Hizmet, Yapım Danışmanlık sözleşmelerinde yer alan ilave işler ile ilgili madde uyarınca sonradan -20 oranındaki iş artışının yapıldığında, bu iş artışının damga vergisi tabi olup olmadığı yazımızın konusunu oluşturacaktır. II.Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme / Birim Fiyat Sözleşme / Karma Sözleşme)Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek […] << Devamını Oku>> [2406]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın. yapım işi . keşif artışı yapıldı.iş artışına paralel olarak süre uzatımı verilecek. süre uzatımı konusunda bir kısıtlama var mı? Yükleniciye istediğimiz kadar süre uzatımı verebilir miyiz? << Devamını Oku>> [354]