ihale-soru-cevap-logo.png

" KiKin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dava konusu ihalede 4734 sayılı Kanun'da öngörülen şikayet başvurusu olmaksızın, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme üzerine ihalenin iptal edildiği, ortada şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınan bir iptal kararı olmadığından ve ihalenin idarece kendiliğinden iptal edilmesi hali söz konusu olduğundan, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebileceği, ihalenin idarece re'sen iptaline ilişkin işleme ka << Devamını Oku>> [470]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com