ihale-soru-cevap-logo.png

" kılan " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu ihalenin ihale onay belgesinde, anılan işin hangi usulle ne zaman ihale edilmesine karar verildiği ve bahse konu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylandığı; 01.10.2019 tarihli ihale ilanı ile bu hususların kamuoyuna duyurularak kesinleştirildiği, bu itibarla, idarenin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerinden biri olan ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ilkesine göre hareket ederek, söz konusu alımı kendi imkânlarıyla yapabileceğini bilmesine rağmen, herhangi b << Devamını Oku>> [66]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

idare ozel sektörde yapilan is deneyimini hangi esaslari baz alarak inceler is deneyimini gecersiz kılan unsurlar nelerdir. << Devamını Oku>> [453]