ihale-soru-cevap-logo.png

" kilit " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin her ne kadar idari şartnamede beton kilit parke için istenen TS 2824 EN 1338 belgesini sunduğu görülse de, söz konusu belgenin, ihale kapsamında kullanılacağı anlaşılan ve birim fiyat teklif cetvelinde de belirlenen 198 mm X 165 mm X 60 mm ebatlarındaki kilit parke taşını kapsamadığı anlaşılmakta olup söz konusu belgenin idari şartnamede yeterlilik için belirtilen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulu << Devamını Oku>> [538]