ihale-soru-cevap-logo.png

" kısmında " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. Hizmet alım ihalesinde personel kısmında ıs artışı yapmak istiyoruz. Yalnız fazla ve fazla çalışan personel var ama biz bir personeli ıs eksilisine gidip tekrar fazla olarak artışı yapmamız uygun mudur. Tsk Ederim. << Devamını Oku>> [196]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi:03.05.2011 Karar No:33161  ……………………… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun İhaleye katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10.maddesinde İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak istenebilecek bilgi ve belgeler sıralanmış olup bunlar arasında İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıd << Devamını Oku>> [727]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 26.04.2010 tarih ve E:2007/12160, K:2010/3525 sayılı kararı ile, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 21. maddesi ile değişik 3. maddesinin (i) fıkrasında; 21.07.1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür […] << Devamını Oku>> [405]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-3570 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanun’un Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümlerin düzenlendiği beşinci bölümünde danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin nasıl yapılacağına ilişkin özel hükümlere yer verilmiştir. Anılan Kanun’un 48’inci maddesinde hangi işlerin danışmanlık hizmeti ihaleleri kapsamında yapılacağı belirtilmiş ve danışmanlık hizmetlerinin bu bölümde << Devamını Oku>> [446]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, İhalemizde idari şartnamede:Aşağıda yer alan yuvarlama işleminin yapılması gerektiği belirtilmiş olup, firma birim fiyat teklif cetvelinde verdiği teklifleri; 0,1055TL , 13,000TL , 0,0980TL … şeklinde yazmıştır. Bu elenme nedeni olabilir mi? Değerli Bilgileriniz için teşekkür ederim. Madde 47 – Diğer hususlar 47.1. Kamu İhale Kurumunun 20 Nisan 2011 tarihli yayınladığı genel tebliğinde belirttiği üzere […] << Devamını Oku>> [188]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam… iş yönetme belgesi. hakediş toplamları üzerinden en az % 80 lik kısmında görev yapan il müdürüne "iş yönetme belgesi" verebiliyor muyuz? << Devamını Oku>> [212]