Hizmet alım ihalesinde personel kısmında ıs artışı yapmak istiyoruz. Hem İş eksilişi hem iş artışı yapmamız mümkün müdür?

Özet

Üstadım saygılar. Hizmet alım ihalesinde personel kısmında ıs artışı yapmak istiyoruz. Yalnız %10 fazla ve %75 fazla çalışan personel var ama biz %10 bir personeli ıs eksilisine gidip tekrar %50 fazla olarak artışı yapmamız uygun mudur. Tsk Ederim.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. Hizmet alım ihalesinde personel kısmında ıs artışı yapmak istiyoruz. Yalnız %10 fazla ve %75 fazla çalışan personel var ama biz %10 bir personeli ıs eksilisine gidip tekrar %50 fazla olarak artışı yapmamız uygun mudur. Tsk Ederim.

Cevabımız

Kamu İhale genel Tebliğinin 26’ncı maddesinde mal alımında yapılan açıklamalar birim fiyat usulü ihaleye çıkılan hizmet alımı ihalesinde de benzerdir. Yani,

4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir.

Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir.

Birden çok kalemin olduğu hizmet alımı ihalesinde 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde yapılabilir ancak bu artışta aşağıdaki hususların esas alınması gerekmektedir:

1) İş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem tutarının %20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır.

2) Alıma konu hizmet alımı ihalesinde birim fiyat teklif cetvelinde bulunan kalemlerin her birinin tutarının %20’sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer hizmet alımı kalem veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının %20’sinden fazla iş artışı yapılabilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap