ihale-soru-cevap-logo.png

" Konsolosluk " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükmünde, iş deneyim belgesinde aranan yetkili makam onayının hangi hususlara ilişkin olacağı yolunda açık bir düzenlemeye yer verilmemesi ve yönetmelikte belirtilen şekliyle anılan iş deneyim belgelerinin noter onaylı tercümelerinin davacı tarafından Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne onaylatılması karşısında, iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olarak sunulmadığından bahisle tesis edilen itirazen şikayet başvurusunun reddine << Devamını Oku>> [985]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş bitirme belgesinin ve iş bitirme belgesine ilişkin sunulan noter belgesinin tercümelerinin T.C. Ankara 13. Noterliği yeminli tercümanı ... tarafından yapıldığı, ilgili tercümeler üzerinde tercümanın adının, soyadının, kaşesinin, imzasının ve “İşbu çeviri İngilizce’den Türkçe’ye aslına sadık kalınarak tarafımdan tercüme edilmiştir.” ibaresinin yer aldığı, ilgili belgeler üzerinde T.C. Ankara 13. Noterliği kaşesinin, mührünün ve imzasının bulunduğu, tarih ve yevmiye numaralarının asıl belge üze << Devamını Oku>> [2942]