ihale-soru-cevap-logo.png

" kriterine " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmeliğin 56’ncı maddesinde iş ortaklıklarının her bir ortağı için ayrı bir satır açılması zorunluluğu bulunmadığı, hatta bu durumun karışıklığa dahi yol açabileceği, kaldı ki “Belge-7” adlı sütunda belirtilen kalite ve standarda ilişkin belgelerin söz konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü alt bendinde yer alan “İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” düzenlemesi ve yine aynı ihalede “Belge-12” adlı sütunda belirtilen makine, tesis, ekipmana i << Devamını Oku>> [573]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında yer verilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemeyeceği yönündeki mevzuat hükmü uyarınca; idarenin ihale dokümanında bulunmayan bir yeterlik kriterine ilanda yer vermesi ve değerlendirmeyi idari şartnamede yer almayan ilandaki bu düzenlemeye paralel gerçekleştirmiş olması mevzuata aykırı olduğu hk.. << Devamını Oku>> [585]