ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanıldığı " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2013 tarih ve E:2013/311, K:2013/2041 sayılı kararında, “… Dava dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlığın, … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket hakkında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33 TL […] << Devamını Oku>> [381]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yol giderine ilişkin olarak resmî tarifenin kullanılmış olmasına rağmen, resmî tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [362]