ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanılmak " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemiş olduğu taşıma ihalelerinde, ihaleye iştirak edecek firmalardan; ihaleye konu taşıma faaliyetinin niteliği, mahiyeti, büyüklüğü (taşıması yapılacak eşyanın ağırlığı) ve gerekli taşıt sayısı göz önünde bulundurularak, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen C2, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1, P2 yetki belgelerinden, uygun türdeki yetki belgesinin istenilmesi gerekmekte << Devamını Oku>> [146]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

…İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreyle; Kent Temizliği, Çöp Toplama ve Nakli İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” İhalesinde; İhale konusu işin ifası sırasında kullanılacak hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, damperli kamyon, yıkama ve vakumlu süpürge, cenaze yıkama ve nakil ve arazöz gibi araçların amortisman, yedek parça, sigorta, tamir ve bakım giderleri, sermaye faizi, sigorta, depolama ve diğer resmi giderler, nakil, montaj, demontaj giderlerinin Çevre ve Şehir << Devamını Oku>> [542]


Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin yeni yıldan önce kullanılmak istenilmesi gerekçe gösterilerek 21/b pazarlık usulüyle ihale yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [430]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin yeni yıldan önce kullanılmak istenilmesi gerekçe gösterilerek 21/b pazarlık usulüyle ihale yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [711]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi gereğince, isteklilerde aranılan şartların, belgelerin ve yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’ de belirtilmesinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’de öngörülmeyen ve ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir hususun, sonradan yeterlik değerlendirme kriteri arasına dâhil edilemeyeceği, ayrıca İdari Şartname’ de yeterlik kriteri olarak öngörülmeyen bir hususun teklif değerlendirmesi aşamasında değerlendirilemeyeceği, başvuru konusu edilen ihale << Devamını Oku>> [703]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.II-324 Kararında:    Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığ << Devamını Oku>> [626]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.II-1464 Kararında: İhale mevzuatı hükümlerine göre iş ortaklığı ihaleye katılan isteklilerden her bir ortağın, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere tekliflerin ekinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunması gerekmektedir. Bununla birlikte, iş ortaklıklarında, taahhüdü altına girilen işe ilişkin anılan aynı belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı ve << Devamını Oku>> [596]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuzca daha önce yapılan bir incelemeye esas olmak üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğüne (BÜMKO) gönderilen 09.01.2015 tarih ve 696 sayılı yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak incelemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, ihale konusu araç temini olan ve ihale konusu araç temini olmamakla birlikte hizmet kapsamında ihtiyaç duyulan araçların da temin edil << Devamını Oku>> [1652]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdareler sosyal tesisler de kullanılmak üzere taşıt edinebilir mi? << Devamını Oku>> [539]