Teknik şartnamede idareye ihale konusu işte kullanılmak üzere cep telefonu verileceğinin düzenlenmesi durumunda, ihaleyi yapan idarece bu cep telefonlarına ilişkin azami fatura bedellerinin belirtilmesi gerekir mi?Teknik şartnamede ihale konusu işte çalış

Özet

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.II-324 Kararında:    Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü bulunmaktadır. […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.II-324 Kararında:

   Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü bulunmaktadır.

  İdare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin “c) İşçilerin nitelikleri” başlıklı c-1 inci maddesinde; “Yüklenici firma vasıfsız 91 işçi çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

    İdarece teknik şartnamede yapılan düzenleme yukarıda anılan mevzuat düzenlemesine uygun olmayıp, söz konusu aykırılık düzeltici işlemle giderilemeyecek niteliktedir.

    Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle ihale işlemleri ile ihale kararının iptal edilmesi gerekmektedir. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap