ihale-soru-cevap-logo.png

" kurallar " ile Etiketlenmiş İçerikler


4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallar düzenlenmiş, ayrıca Kamu İhale Kurumuna “hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda usul ve esasları belirleme” yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı […] << Devamını Oku>> [29]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstad, 21/b ile yapım işi yapmaktayız işin süresi yıllara yayılmış değildir. Bu yüzden ihaleye çıkabilmek için söz konusu işin ödenek tutarı yaklaşık maliyetin ’u kadar olması yeterli midir? << Devamını Oku>> [64]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.10.2010 tarih ve E:2009/3180, K:2010/6726 sayılı  karar ile; “temyiz isteminin kabulüne, kararın bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine” karar verilmiştir. Danıştay 13. Dairesi’nin bozma kararı üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından 05.04.2011 tarih, E:2011/501, K:2011/432 sayılı uyma kararı ile; “… Dosyanın incelenmesinden, davacı şirketin, & << Devamını Oku>> [367]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.10.2010 tarih ve E:2009/3180, K:2010/6726 sayılı  karar ile; “temyiz isteminin kabulüne, kararın bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine” karar verilmiştir. Danıştay 13. Dairesi’nin bozma kararı üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından 05.04.2011 tarih, E:2011/501, K:2011/432 sayılı uyma kararı ile; “….. Dosyanın incelenmesinden, davacı şirk << Devamını Oku>> [418]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihalelerinin yapılması sırasında uyulması gereken temel prensiplerin birisi de rekabet ilkesi olup, ihaleyi gerçekleştiren idarelerce ihaleye katılımın en geniş biçimde gerçekleşmesini sağlamak ödevdir. İdareler ihale ilanlarına, teknik ve idari şartnamelere rekabeti kısıtlayıcı mevzuatla tanınan hakları yok sayıcı maddeler koyamazlar. Bakılan davada, ihale konusu işin Planlama Yeterlilik Belgesine sahip olan mimarlar tarafından da gerçekleştirilebileceği halde, ön yeterlilik şartnamesinin << Devamını Oku>> [426]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.10.2010 tarih ve E:2009/3180, K:2010/6726 sayılı karar ile; “temyiz isteminin kabulüne, kararın bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine” karar verilmiştir.        Danıştay 13. Dairesi’nin bozma kararı üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından 05.04.2011 tarih, E:2011/501, K:2011/432 sayılı uyma kararı ile;   [&hel << Devamını Oku>> [475]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM SAYGILAR OPERATÖRLÜ İŞ MAKİNASI KİRALA İŞİNE ÇIKARKEN ARAÇ KİRALAMADAKİ KURALLAR AYNEN GEÇERLİMİ. << Devamını Oku>> [561]