21/b ile yıllara yaygın olmaya işte ihaleye çıkabilmek için işin ödenek tutarı yaklaşık maliyetin %10’u kadar olması yeterli midir?

Özet

Merhaba üstad, 21/b ile yapım işi yapmaktayız işin süresi yıllara yayılmış değildir. Bu yüzden ihaleye çıkabilmek için söz konusu işin ödenek tutarı yaklaşık maliyetin %10’u kadar olması yeterli midir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstad, 21/b ile yapım işi yapmaktayız işin süresi yıllara yayılmış değildir. Bu yüzden ihaleye çıkabilmek için söz konusu işin ödenek tutarı yaklaşık maliyetin %10’u kadar olması yeterli midir?

Cevabımız

Kamu İhale Kanunun 5'inci maddesinde; "Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz." denilmekte,

Aynı Kanunun 62/a maddesinde ise; "Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, (Ek ibare: 24/11/2016-6761/6 md.) yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz." denilmektedir.

Bu kapsamda yıllara sari olmayan yapım işleri için ihaleye çıkılabilmesi için ödeneğinin tamamının bulunması gerekmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap