ihale-soru-cevap-logo.png

" Kurumundan " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2008 gün ve E: 2007/1968- K: 2008/3578 sayılı kararı  ile       “Uyuşmazlık konusu olayda, davacı  şirketin ihale dosyasına sunduğu teklif edilen, Elektronic  Hastanesi   marka  Arian   600   model   cihaza   alt teknik  şartnameye uygunluk beyanında, sistemi oluşturan tüm ünitelerin bu arada “bukili yüzer masa” n << Devamını Oku>> [520]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım merhabalar. bir kamu kurumundan emekli olan personel, görev alanı ile ilgili bir ihaleli işte, herhangi bir firma tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilebilir mi? << Devamını Oku>> [901]