ihale-soru-cevap-logo.png

" mahkemeye " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 18.04.2013 tarihli E:2010/4399, K:2012/3914 sayılı kararda, “…Uyuşmazlıkta; davacı tarafından, ihaleyi yapan idarenin şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işleminin ilk olarak 20.01.2009 tarihinde dava konusu edildiği, Mahkeme’ce dilekçenin reddine karar verilmesi üzerine 16.02.2009 tarihinde yeniden dava açıldığı görülmektedir. Öte yandan, dava konusu Kurul kararında da belirtildiği üzere, başvuru di << Devamını Oku>> [467]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 18.04.2013 tarihli E:2010/4399, K:2012/3914 sayılı kararda, “…Uyuşmazlıkta; davacı tarafından, ihaleyi yapan idarenin şikayet başvurusunun reddine ilişkin işleminin ilk olarak 20.01.2009 tarihinde dava konusu edildiği, Mahkeme’ce dilekçenin reddine karar verilmesi üzerine 16.02.2009 tarihinde yeniden dava açıldığı görülmektedir. Öte yandan, dava konusu Kurul kararında da belirtildiği üzere, başvuru dilek&cc << Devamını Oku>> [665]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi tarafından 24.01.2014 tarihinde ihale dokümanı alındığı, Sözleşme Tasarısı’nın 14’üncü maddesinde fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme yapılması gerektiği iddiası ile 24.01.2014 tarihinde idareye dokümana yönelik şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 03.02.2014 tarihli ve 351 sayılı işlemi ile şikâyet başvurusunun reddedildiği, idarenin cevabının 05.02.2014 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, Ankara 8. İdare Mahkemesinde 17.03.2014 ta << Devamını Oku>> [693]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım; Bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle ihale komisyonu tarafından ihale iptal edilmiştir. İsteklilere göndereceğimiz iptal formunu doldururken ihale iptaline itiraz edeceği yer idareyemi, kuruma mı, mahkemeye mi ve süreleri nelerdir? Şİmdiden teşekür eder, iyi çalışmalar dilerim. << Devamını Oku>> [802]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işte; kesin hesap yapıldıktan sonra yüklenici ihtirazi kaydımla imzalayıp mahkemeye gidiyor. Her bir poz için miktar üzerinden itiraz ediyor. Bu durumda anahtar teslim işlerde kesin hesapta nasıl bir yol izlenmelidir? << Devamını Oku>> [285]