Kesin hesap sırasında yüklenici İhtirazi kayıtla imzalayıp herbir poz için miktar üzerinden mahkemeye gidebilir mi?

Yayın Tarih: 11.11.2015 09:11
Özet

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işte; kesin hesap yapıldıktan sonra yüklenici ihtirazi kaydımla imzalayıp mahkemeye gidiyor. Her bir poz için miktar üzerinden itiraz ediyor. Bu durumda anahtar teslim işlerde kesin hesapta nasıl bir yol izlenmelidir?


Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işte; kesin hesap yapıldıktan sonra yüklenici ihtirazi kaydımla imzalayıp mahkemeye gidiyor. Her bir poz için miktar üzerinden itiraz ediyor. Bu durumda anahtar teslim işlerde kesin hesapta nasıl bir yol izlenmelidir?


Üst Konuları: Kesin Hesap

Cevabımız

Yüklenici ile imzalan Sözleşme’nin “Sözleşmenin türü ve bedeli’ başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen . . . toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ” 

hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre, yüklenicinin tekliflerini ihaleye esas uygulama projesi ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri, mahal listelerinin dayanağının da uygulama projesi olduğu, dolayısıyla ihaleye esas projede değişiklik yapılmadığı durumlarda, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınması gerektiği hususu açıktır.

Kesin hesapta siz yüklenicinin ihaleye esas uygulama projesi ve bunlara ilişkin mahal listelerine uygun olarak işin tamamının yapıldığını saptamak için yapılmaktadır. İsteklinin teklifini hazırlarken yaklaşık maliyete konu olan miktar üzerinden değil proje ve mahal listesindeki miktar üzerinden hesap yaptığından yaklaşık maliyet üzerinden fazla imalat yaptı ise bunun (proje değişikliği hariç) ödenmesinin isteyemez.

 

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap