ihale-soru-cevap-logo.png

" maliyetlerinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-3502 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklama gereğince %3 (07.06.2014’ten itibaren %4) oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderlerin, işçilik maliyetini oluşturan bileşenler üzerinden ayrı ayrı değil, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki birim fiyatlar üzerinden hesaplanması gerektiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sözleşme giderlerinin << Devamını Oku>> [398]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-2371 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğin in 79 uncu maddesinde; “ 79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir. İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler; a. Tedarikçi […] << Devamını Oku>> [526]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kiralık binek araca ilişkin fiyat teklifinde, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklaması gereken kasko sigortası ve bakım-onarım giderlerine ilişkin maliyetlerinin tek bir kalem şeklinde açıklandığı, söz konusu giderlerin bedellerinin ayrı ayrı belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında maliyet kalemlerinin sayma yöntemiyle belirtildiği ve belgelere dayalı açıklama istenildiği hususları dikkate alındığında, söz konusu maliy << Devamını Oku>> [2156]