Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamasında ücret, yol ve yemek maliyetlerinin sözleşme giderlerinin ayrı ayrı hesaplanması mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-3502 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklama gereğince %3 (07.06.2014’ten itibaren %4) oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderlerin, işçilik maliyetini oluşturan bileşenler üzerinden ayrı ayrı değil, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki birim fiyatlar üzerinden hesaplanması gerektiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sözleşme giderlerinin işçilik […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-3502 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklama gereğince %3 (07.06.2014’ten itibaren %4) oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderlerin, işçilik maliyetini oluşturan bileşenler üzerinden ayrı ayrı değil, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki birim fiyatlar üzerinden hesaplanması gerektiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından sözleşme giderlerinin işçilik maliyetini oluşturan bileşenler üzerinden ayrı ayrı hesaplanmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap