ihale-soru-cevap-logo.png

" mıdırYD " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; dava konusu ihaleye istekli olarak katılan ve değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin ihale sürecinde ve ihale işlemlerinde istekli sıfatına haiz olduğu ve itiraz ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ileri sürdüğü iddiaların ihale sürecine ve ihale üzerinde kalan isteklinin yeterliliğine ilişkin olduğu dikkate alındığında itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanununun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddine dair dava konusu Kamu İhale << Devamını Oku>> [525]