Değerlendirme dışı bırakılan isteklinin ihale sürecine ve ihale üzerinde kalan isteklinin yeterliliğine ilişkin şikayet ve itirazen şikayet ehliyeti var mıdır?(YD)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Bu durumda; dava konusu ihaleye istekli olarak katılan ve değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin ihale sürecinde ve ihale işlemlerinde istekli sıfatına haiz olduğu ve itiraz ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ileri sürdüğü iddiaların ihale sürecine ve ihale üzerinde kalan isteklinin yeterliliğine ilişkin olduğu dikkate alındığında itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanununun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddine dair dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü tarafından 04.08.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/51471 ihale kayıt numaralı “Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 300 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesine ilişkin olarak C…C Ch…hun Railway Vehicles Co Ltd. Şti.nin 07.03.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idarece süresinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibi tarafından 18.03.2016 tarih ve 17445 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş olup, Kurulca alınan 30.03.2016 tarihli ve 2016/UM.II-902 sayılı karar ile; “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı C…C Ch…hun Railway Vehicles Co Ltd. Şti tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 17.06.2016 tarihli ve E:2016/2055 sayılı kararında, “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihale işlemlerinde, başvuru ehliyetine ilişkin özel düzenlemelere yer verildiği ve bu kapsamda sadece aday, istekli veya istekli olabileceklerin, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı veya zarara uğranılmasının muhtemel olduğu iddiasıyla Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunabileceği açıktır.

Bu durumda; dava konusu ihaleye istekli olarak katılan ve değerlendirme dışı bırakılan davacı şirketin ihale sürecinde ve ihale işlemlerinde istekli sıfatına haiz olduğu ve itiraz ve itirazen şikâyet dilekçelerinde ileri sürdüğü iddiaların ihale sürecine ve ihale üzerinde kalan isteklinin yeterliliğine ilişkin olduğu dikkate alındığında itirazen şikâyet başvurusunun 4734 sayılı Kanununun 54. maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, ehliyet yönünden reddine dair dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, hukuka aykırı olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların doğabileceği açıktır.” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap