ihale-soru-cevap-logo.png

" miktar " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin de anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı hususu dikkate alındığında, imalat miktarlarının ihale dokumanı içerisinde isteklilere verilememesi dolayısıyla isteklilerce miktar tespitinin proje, pursantaj listeleri ve mahal listeleri üzerinden hesaplanması gerektiğinden ve isteklilerce belirlenen miktarların ise idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenemeyeceğinden söz konusu farklılıkların istikrar kazanmış kurul kararları doğrultusu << Devamını Oku>> [921]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Metraj farklarının isteklinin teklif fiyatına etkisi incelendiğinde ise metraj farklarının isteklinin teklif fiyatında 339.780,45 TL artışa, dolayısı ile isteklinin teklif fiyatının 4.680.000,00 TL’den 5.019.780,45 TL’ye yükselmesine yol açtığı anlaşılmaktadır. İhaleye katılan isteklilerin teklif fiyatlarının incelenmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı olan 4.680.000,00 TL ile metraj farkı yansıtılmış teklif fiyatı olan 5.019.780,45 TL arasında 6 isteklinin teklifinin << Devamını Oku>> [1005]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 46 ncı maddesine göre iş deneyim tutarının her türlü fiyat farkı hariç belirlenmesi gerektiği, ancak incelenen iş bitirme belgesinde iş deneyimi tutarının asgari ücret fiyat farkı dahil belirlendiği göz önünde alındığında, söz konusu iş bitirme belgesinin mevzuata aykırı düzenlendiği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [930]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir işte geçici kabul komisyonu, yüklenici için günlük ceza oranını sözleşmede yazan miktar (1/8) dışında bir bedel (1/16) yazabilir mi ? Yazarsa hangisi baz alınarak ceza kesilmelidir? İyi çalışmalar << Devamını Oku>> [207]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel işte; kesin hesap yapıldıktan sonra yüklenici ihtirazi kaydımla imzalayıp mahkemeye gidiyor. Her bir poz için miktar üzerinden itiraz ediyor. Bu durumda anahtar teslim işlerde kesin hesapta nasıl bir yol izlenmelidir? << Devamını Oku>> [218]