ihale-soru-cevap-logo.png

" miktarlarındaki " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında sözleşmenin yürütülmesi sırasında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin miktarlarında artış veya eksiliş olabileceğinden, işin sözleşme bedelinden daha yüksek bir bedelle tamamlanabileceği gibi daha düşük bir bedelle de tamamlanabileceği, idare tarafından Teknik Şartname’de yapılan düzenleme ile idareye keyfi bir takdir yetkisi tanınmadığı, iş kalemlerinin miktarlarındaki değişimin ihtiyacın oluşması durumunda gerçekleşeceği, kaldı << Devamını Oku>> [613]