ihale-soru-cevap-logo.png

" miktarlarının " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince verilen 26.12.2013 tarihli ve E:2013/775, K:2013/3992 sayılı kararda “…Dosyanın incelenmesinden; Ordu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 05.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ordu İli Çatalpınar Lisesi İnşaatı” ihalesinde sınır değerin altında teklif veren 6 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, bu isteklilerden 5 tanesi << Devamını Oku>> [482]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu 4 kalem yeni birim fiyatın sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı, herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilmesi için bu iş kaleminin, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde bulunmasının gerekmekte olduğu, İhale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni birim fiyatı yapılan imalatlara ait fiyatların işe ait sözleşmenin 31 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu imalat fiyatlarının revize edilmeden uygulanması gerektiği << Devamını Oku>> [1035]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-766 Sayılı Kararında: İhale dokümanı içerisinde yer alan ihtiyacın belirlenmesine yönelik 26.02.2010 tarihli idarenin olur yazısında söz konusu iş kalemlerinde yer alan öğün adetlerinin 1 yıl esas alınarak belirlendiği, anılan şikayet başvurusu üzerine 21.12.2010 tarihinde yapılan zeyilname ile işin süresinin “12 ay” yerine “11 ay”a indirilmesine rağmen ihale konusu işin maliyet bileşenlerini [&hel << Devamını Oku>> [580]