ihale-soru-cevap-logo.png

" müdürlüğünden " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1.i maddesinde ihaleye katılım kriteri olarak istenilen “imalat kapasite raporu; üretim yapıldığına dair Sanayi Odasından alınan kapasite raporu ve Sanayi Sicil Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi”nin bir yapım işi olan bu ihalede istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki bu belgelerin iş ortaklığı tarafından teklif verilmesi halinde tüm ortaklardan istenilmesinin de mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [581]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İtirazen şikâyete konu edilen iş deneyim belgesini düzenleyen bölge müdürlüğü ile ihaleyi yapan bölge müdürlüğü farklı olsa dahi her iki bölge müdürlüğü de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı, kendi görev sahaları kapsamında, fonksiyonların tümünü merkez teşkilatı adına yürüten kumanda birimleri olmasından mütevellit söz konusu ihalede Fethullah B...giç’in hisse oranıyla ortağı olduğu C...ysu İnşaat ve Ticaret A.Ş.nin bahse konu ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanlar << Devamını Oku>> [1836]