ihale-soru-cevap-logo.png

" nevi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnşaat mühendisi olarak şahıs firmam var anonim şirket kurarsam veya nevi değişikliği yaparak firmayı anonim dönüştürsem diploma ve diğer iş deneyim belgelerimi hemen kullanma hakkım olur mu yoksa iş deneyimler için 1 yıl diploma için 5 yıl beklemem gerekir mi? << Devamını Oku>> [141]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine tabi bir adi ortaklık olduğu, adi ortaklıkların, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. maddesinde sınırlı olarak sayılan ticaret ortaklıkları arasında yer almadığı ve aynı Kanun'un 152. maddesi kapsamında nev'i değişikliğinin sadece ticaret ortaklıkları arasında yapılabileceğinin düzenlendiği, bu anlamda devir işleminin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre adi ortaklık limited şirkete dönüşemeyeceğinden, ... Enerji Ortak << Devamını Oku>> [1609]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstad; şahıs firmasından 18.09.2017 tarihinde anonim şirkete dönüşen istekli 01.04.2019 tarihli ihalemizde iş deneyim belgesi olarak anonim şirketin 0 hisse payına sahip ortağının şahıs firmasına ait iş deneyim belgeleri ile katılmıştır. Ancak söz konusu hissedarın 1 yıl boyunca % 51 den fazla hissesini kesintisiz olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru bir yıl boyunca koruduğuna […] << Devamını Oku>> [263]