İnşaat mühendisi olarak şahıs firmam var anonim şirket kursam veya nevi değişikliği yaparak firmayı anonim dönüştürsek diploma ve diğer iş deneyim belgelerimi hemen kullanma hakkım olur mu yoksa iş deneyimler için 1 yıl diploma için 5 yıl beklemem gerekir mi?

Özet

İnşaat mühendisi olarak şahıs firmam var anonim şirket kurarsam veya nevi değişikliği yaparak firmayı anonim dönüştürsem diploma ve diğer iş deneyim belgelerimi hemen kullanma hakkım olur mu yoksa iş deneyimler için 1 yıl diploma için 5 yıl beklemem gerekir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnşaat mühendisi olarak şahıs firmam var anonim şirket kurarsam veya nevi değişikliği yaparak firmayı anonim dönüştürsem diploma ve diğer iş deneyim belgelerimi hemen kullanma hakkım olur mu yoksa iş deneyimler için 1 yıl diploma için 5 yıl beklemem gerekir mi?

Cevabımız

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 39’uncu maddesinde; “Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 23.06.2019) yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

“Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md; Mülga ibare: 13.06.2019-30800 RG/ 4. md., yürürlük: 23.06.2019), yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” Denilmektedir.

Buna göre kendinize ait iş deneyim belgenizi kullanabilmeniz için ilan tarihinden 1 yıl öncesine kadar şirketin ortağı olmanız,  Diplomanın iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için ise ilan tarihinden geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Danıştay Kararına göre nev’i değişikliği yapılarak iş deneyimin kullanılabilmesi için sermaye şirketlerinin kendi aralarında şahıs şirketlerinin de kendi aralarında olması gerektiği belirtilmiştir. Buradan ulaşabilirsiniz: Nev'i değişikliğine ilişkin Danıştay Kararları

Bu anlamda Bunun yanında Anonim şirketler için tescil zorunluluğu bulunmadığından bunlar için farklı bir durum söz konusu olup önceden kurulmuş bir AŞ’ye geçmişe dönük olarak ortak olmanız mmkün olup bunun için bir ceza ödemeniz gerekir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap