ihale-soru-cevap-logo.png

" şahsin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan hükümde düzenlenen ihaleye katılıma ilişkin kısıtlamalar, madde hükmünün gerekçesiyle ve Kanun’un temel ilkelerini düzenleyen 5’inci maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde, yapım işine ait projelerin, teknik dokümanın ve yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında doğrudan veya dolaylı olarak görev alanların ve bunların ortaklık veya yöneticilik ilişkisi içinde oldukları gerçek veya tüzelkişilerin, o işin ihalesine katılmalarının, kendileri lehine ve diğer istekliler aleyhine avantaj sa << Devamını Oku>> [789]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

şirket hisselerinin i ne 1 yıldan fazla süredirsahip olan ve iş deneyim belgeleri yapım işleri ihalelerinde kullanılan, hali hazırda ortağı bulunduğu firmanın şahsın iş deneyim belgesi kullanılarak alınmış bir yapım işi devam ederken aynı şahsın başka bir firmaya ortak olması ve iş deneyim belgelerinin o firma tarafından kullanılacak ihalelere katılması durumunda oluşabilecek sorunlar […] << Devamını Oku>> [978]