ihale-soru-cevap-logo.png

" Şartları " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalenin davacı üzerinde kalan kısmının ihale yetkilisince onaylandığı ve ön mali kontrolde de uygun bulunarak kesinleştiği, ihale dokümanına uygun olarak işi yerine getirmek zorunda olan davacının sözleşme imzalamak üzere davet edildiği halde sözleşmeyi imzalamaktan imtina ettiği ve sözleşme imzalamaktan kaçınma gerekçesi olarak gösterilen hususların ise mücbir sebep hali olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykı << Devamını Oku>> [63]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak 4734 sayılı Kanun’da belirtilen kriterlerden özellikle ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin fiyat dışı unsur olarak gösterilemeyeceği, zira bir ihalede, ihaleye teklif veren bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirip getiremeyeceğini belirlemek amacıyla istenilen yeterlik kriterlerini sağlayan bir isteklinin ihale konusu işi yerine getirebileceği kabul edildiğinden, aynı kriterlere fiyat dışı unsur bağlamında başvurmanın hem Kanun’un 40’ıncı madd << Devamını Oku>> [694]


24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. << Devamını Oku>> [607]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

24 Aralık 2017 Tarih ve  30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’ni maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. Hangi İdarelerde Çalışanları Kapsamaktadır? 5018 sayılı Kanuna ekli […] << Devamını Oku>> [5120]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam yaptığımız ihalede istekli özel sektörden almış olduğu iş deneyim belgesini sundu, belgeye göre şartname imzalama tarihi 15/04/2002 işin bitiş tarihi ise 25/12/2003 tarihidir bizim ihalemizin ilan tarihi ise 21.05.2018’dir. Geriye dönük son 15 yılın iş deneyim belgelerinin geçerli olacağı idari şartnamede açıklanmıştı, bu iş deneyim belgesi geçerli midir? İyi çalışmalar hocam << Devamını Oku>> [1173]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad, 4734 nolu ihale kanuna göre yapılan hizmet alımı ihalesinde teknik şartnamede bulunan görev alacak olan personelin şartlarını aşağıda size gönderiyorum. Ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. ihaleyi alan firma görev alacak personelde istenilen şartları idareye nasıl ispatlamalıdır. İdare bu konuda teknik şartnamede istediği şartları firmanın nasıl ispatlaması konusunda ihale kanuna göre bir presedürü var mıdır? […] << Devamını Oku>> [318]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel yapım işinde yüklenici işi süresinde bitiremiyor bu durumda süre uzatımı verilmesi mümkün müdür, süre uzatımı şartları nedir? << Devamını Oku>> [533]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumuza Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış toplu iş sözleşmesi tebliği edilmiştir. TİS ödemerinde en çok çocuk yardımı maddesi yormakta olup madde aynen şöyledir:"sendika üyesi işçiye 3 çocukla sınırlı olmak üzere her ay 25 tl.çocuk yardımı yapılır" İşçilerden bilgi ve belge taleplerinde gördük ki epey nüansları olan bir ödeme tibi.Sağolsun Sendikalarda muğlak ifadelerle madde hük&uum << Devamını Oku>> [3989]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, idareden doğrudan temin ile mal aldığımız yüklenici bizden (idareden) olan alacağını temlik etmiş, bu kapsamda idare olarak ne yapmalıyız, doğrudan teminde alacağın temlikinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, şartları nasıldır? << Devamını Oku>> [828]