Sürücülü – Sürücüsüz Araç kiralama ihaleleri 3 yıllık yapılabilir mi? Şartları nelerdir?

Özet

Sürücülü – Sürücüsüz Araç kiralama ihaleleri 3 yıllık yapılabilir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sürücülü – Sürücüsüz Araç kiralama ihaleleri 3 yıllık yapılabilir mi?

Cevabımız

Bildiğiniz gibi 6552 sayılı Kanun ile personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerin 3 yıllık olarak çıkılması zorunludur, aynı zamanda bu kapsamdaki ihaleler belediyeler için ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu, il özel idareleri için üçüncü ayın sonunu geçmemek üzere ihale edilebilir.

Söz konusu araç kiralama hizmet alımı işi sürücülü ise ve personel çalıştırılmasına dayalı yani yaklaşık maliyetin %70’i asgari işçilik maliyeti ise üç yıllık olarak ihaleye çıkmanız gerekmektedir.

Bununla birlikte 5018 sayılı Kanunun 282inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre “yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtlar ile hava ambulansı ve yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; afet ve acil durumlar için kurulan lojistik depoların işletilmesiyle ilgili hizmetleri,  yemek (beşinci fıkra kapsamındaki yemek hizmetleri hariç) ve personel taşıma hizmetleri, 16/6/2005 tarihli ve 5369 sayılı Kanuna göre sağlanan sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, internet erişim hizmetleri, deniz haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetleri, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki elektronik haberleşme hizmetleri, elektrik ve doğalgaz alımları, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanuna göre yapılan sınav işlemleri ile sınırlı olmak üzere basım, dağıtım, nakil, kamera kaydı ve izlenmesi ile sınav güvenliği ve gizliliği kapsamındaki alımlar, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları, orman ağaçlandırma ve amenajman işleri, kit karşılığı cihaz, ilaç, tıbbi cihaz, aşı ve anti-serum alımı için; süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir.” Denilmektedir.

Bu kapsamda Genel bütçeli kuruluşlar için maliye bakanlığından; (bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü) uygun görüşün alınması, genel bütçeli kuruluşlar (özel bütçeli, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları ) için üst yöneticinin onayı, belediye ve özel idareleri için ise yukarıda belirtmiş olduğumuz seçimle ilgili sınırlama göz önünde bulundurularak il encümeni/belediye encümeninin onayı ile üç yıllık olarak araç kiralama hizmetinin satın alınabileceği değerlendirilmektedir. la üçüncü şahıslara gördürülebilirİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap